Máy vặt lông chó
Bộ lọc

xuất xứ

đường kính lồng máy

công suất