Máy đóng gói & bảo quản thực phẩm
Bộ lọc

xuất xứ

phân khúc

loại máy hút chân không

số buồng hút

hệ điều khiển