Tủ hấp giò chả
Bộ lọc

<p style=”text-align: justify;”><em><span style=”font-weight: 400;”><a title=”Tủ hấp giò chả” href=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha”><strong>Tủ hấp giò chả</strong></a> là thiết bị chuyên dùng để hấp chín giò chả và thực phẩm số lượng lớn, nhanh chóng cho thành phẩm thơm ngon, chín đều. Tủ hấp ra đời đã thay thế hoàn toàn cho các loại nồi hấp giò chả truyền thống, trở thành thiết bị được ưa chuộng tại các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến,…</span></em></p>

 

<img class=”wp-image-79772 size-full” title=”Tủ hấp giò chả Việt Nam thương hiệu NEWSUN” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/tu-hap-gio-cha-viet-nam-sapo.jpg” alt=”Tủ hấp giò chả Việt Nam thương hiệu NEWSUN” width=”780″ height=”433″ /> <em>Tủ hấp giò chả Việt Nam thương hiệu NEWSUN</em>

<h2 style=”text-align: justify;”><strong>Bảng giá tủ hấp giò chả mới nhất tại Điện máy NEWSUN</strong></h2>

<table dir=”ltr” style=”width: 100%; height: 126px;” border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″><colgroup> <col width=”100″ /> <col width=”100″ /> <col width=”100″ /> <col width=”100″ /> <col width=”100″ /> <col width=”100″ /></colgroup>

<tbody>

<tr style=”height: 21px;”>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Sản phẩm&quot;}”><strong>Sản phẩm</strong></td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Chất liệu&quot;}”><strong>Chất liệu</strong></td>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Công suất (kW)&quot;}”><strong>Công suất (kW)</strong></td>

<td style=”width: 16.826%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Năng suất (kg/mẻ)&quot;}”><strong>Năng suất (kg/mẻ)</strong></td>

<td style=”width: 17.9732%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Giá bán (VNĐ)&quot;}”><strong>Giá bán (VNĐ)</strong></td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;”><strong>Xem thêm</strong></td>

</tr>

<tr style=”height: 21px;”>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tủ hấp giò chả 6 khay&quot;}”>

<div>

<div><strong>Tủ hấp giò chả 6 khay</strong></div>

</div></td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;inox 304&quot;}”>inox 304</td>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9}”>9</td>

<td style=”width: 16.826%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:36}”>36</td>

<td style=”width: 17.9732%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:10500000}” data-sheets-numberformat=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;#,##0&quot;,&quot;3&quot;:1}”>10.500.000</td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Xem thêm&quot;}” data-sheets-hyperlink=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-6-khay”><strong><a class=”in-cell-link” title=”Tủ hấp giò chả 6 khay” href=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-6-khay”>Xem thêm</a></strong></td>

</tr>

<tr style=”height: 21px;”>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tủ hấp giò chả 8 khay&quot;}”>

<div>

<div><strong>Tủ hấp giò chả 8 khay</strong></div>

</div></td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;inox 304&quot;}”>inox 304</td>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:9}”>9</td>

<td style=”width: 16.826%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:48}”>48</td>

<td style=”width: 17.9732%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:11500000}” data-sheets-numberformat=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;#,##0&quot;,&quot;3&quot;:1}”>11.500.000</td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Xem thêm&quot;}” data-sheets-hyperlink=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-8-khay”><strong><a class=”in-cell-link” title=”Tủ hấp giò chả 8 khay” href=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-8-khay”>Xem thêm</a></strong></td>

</tr>

<tr style=”height: 21px;”>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tủ hấp giò chả 10 khay&quot;}”>

<div>

<div><strong>Tủ hấp giò chả 10 khay</strong></div>

</div></td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;inox 304&quot;}”>inox 304</td>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:12}”>12</td>

<td style=”width: 16.826%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:60}”>60</td>

<td style=”width: 17.9732%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:12800000}” data-sheets-numberformat=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;#,##0&quot;,&quot;3&quot;:1}”>12.800.000</td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Xem thêm&quot;}” data-sheets-hyperlink=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-10-khay”><strong><a class=”in-cell-link” title=”Tủ hấp giò chả 10 khay” href=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-10-khay”>Xem thêm</a></strong></td>

</tr>

<tr style=”height: 21px;”>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tủ hấp giò chả 12 khay&quot;}”>

<div>

<div><strong>Tủ hấp giò chả 12 khay</strong></div>

</div></td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;inox 304&quot;}”>inox 304</td>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:12}”>12</td>

<td style=”width: 16.826%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:72}”>72</td>

<td style=”width: 17.9732%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:13800000}” data-sheets-numberformat=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;#,##0&quot;,&quot;3&quot;:1}”>13.800.000</td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Xem thêm&quot;}” data-sheets-hyperlink=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-12-khay-60kg-me”><strong><a class=”in-cell-link” title=”Tủ hấp giò chả 12 khay” href=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-12-khay-60kg-me”>Xem thêm</a></strong></td>

</tr>

<tr style=”height: 21px;”>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tủ hấp giò chả 24 khay&quot;}”>

<div>

<div><strong>Tủ hấp giò chả 24 khay</strong></div>

</div></td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;inox 304&quot;}”>inox 304</td>

<td style=”width: 16.2524%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:24}”>24</td>

<td style=”width: 16.826%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:144}”>144</td>

<td style=”width: 17.9732%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:24500000}” data-sheets-numberformat=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;#,##0&quot;,&quot;3&quot;:1}”>24.500.000</td>

<td style=”width: 16.0612%; text-align: center; height: 21px;” data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Xem thêm&quot;}” data-sheets-hyperlink=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-24-khay”><strong><a class=”in-cell-link” title=”Tủ hấp giò chả 24 khay” href=”https://dienmaynewsun.com/tu-hap-gio-cha-24-khay”>Xem thêm</a></strong></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=”text-align: justify;”><strong><em>Lưu ý:</em></strong></p>

 

<ul style=”text-align: justify;”>

  <li><em>Giá tủ hấp giò chả bằng điện được NEWSUN cập nhật thường xuyên, chưa bao gồm hộp điều khiển điện rời, chi phí vận chuyển và các khoản phí khác. </em></li>

  <li><em>Hấp giò chả cần rút bớt 1 nửa số khay/tủ.</em></li>

</ul>

<h2 style=”text-align: justify;”><b>Giới thiệu về tủ hấp giò chả</b></h2>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Tủ hấp giò chả là thiết bị tủ hấp công nghiệp chuyên dùng để hấp chín các loại giò chả như giò lụa, chả lụa, giò bì, giò bò, chả quế,… và hấp đa năng nhiều loại thực phẩm khác.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”>Thông thường, để hấp giò chả người dùng sẽ lựa chọn tủ hấp công nghiệp bằng điện và lắp đặt thêm hộp điều khiển có tính năng cài đặt thời gian và nhiệt độ. Như vậy, công việc hấp giò sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và<span style=”font-size: 14.4px;”> đảm bảo chất lượng giò chả thơm ngon, đạt chuẩn nhất.</span></p>

 

<img class=”wp-image-79766 size-full” title=”Tủ hấp giò chả 12 khay dùng điện NEWSUN” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/nhan-vien-tu-hap-gio-cha-12-khay-newsun.jpg” alt=”Tủ hấp giò chả 12 khay dùng điện NEWSUN” width=”780″ height=”433″ /> <em>Tủ hấp giò chả 12 khay dùng điện NEWSUN</em>

<h2 style=”text-align: justify;”><b>Phân loại tủ hấp giò bằng điện</b></h2>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Hiện nay, cách phân loại tủ hấp giò bằng điện đơn giản nhất đó là dựa vào số khay:</span></p>

 

<ul style=”text-align: justify;”>

  <li>Tủ hấp giò chả 6 khay: Sử dụng 3 khay hấp giò và mỗi khay chứa tối đa 12 chiếc giò loại 1kg, do đó, tủ cho năng suất lên đến 36kg giò chả/mẻ.</li>

  <li>Tủ hấp giò chả 8 khay: Sử dụng 4 khay hấp giò, năng suất tối đa lên đến 48kg giò chả/mẻ.</li>

  <li>Tủ hấp giò chả 10 khay: Sử dụng 5 khay hấp giò, năng suất tối đa lên đến 60kg giò chả/mẻ.</li>

  <li>Tủ hấp giò chả 12 khay: Sử dụng 6 khay hấp giò, năng suất tối đa lên đến 72kg giò chả/mẻ.</li>

  <li>Tủ hấp giò chả 24 khay: Sử dụng 12 khay hấp giò, năng suất tối đa lên đến 144kg giò chả/mẻ.</li>

</ul>

<p style=”text-align: justify;”>Ngoài ra còn có dòng tủ hấp giò chả công nghiệp sử dụng nhiên liệu gas hoặc dùng được cả điện và gas, tủ chất liệu inox 304, tủ inox 201,… với các đặc tính và mức giá thành khác nhau.</p>

 

<h2 style=”text-align: justify;”><strong>Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tủ hấp giò chả</strong></h2>

<p style=”text-align: justify;”>Cấu trúc chung của một chiếc tủ hấp giò chả sẽ bao gồm các bộ phận chính như sau:</p>

 

<ul style=”text-align: justify;”>

  <li>Thành tủ 2 lớp inox 304, ở giữa là foam cách nhiệt, hạn chế tỏa nhiệt ra bên ngoài;</li>

  <li>Khoang gia nhiệt dưới đáy tủ có bộ phận gia nhiệt (thanh nhiệt/buồng đốt) và phao cấp nước tự động;</li>

  <li>Khoang hấp thực phẩm gồm các khay inox xếp thẳng, cách đều nhau;</li>

  <li>Bộ phận điều khiển có núm vặn gas (đối với tủ gas), cầu dao đóng ngắt hoặc tủ điều khiển (đối với tủ điện);</li>

  <li>Ngoài ra còn có tay khóa tủ 2 nấc, gioăng cao su viền tủ, van xả áp, đồng hồ đo nhiệt,…</li>

</ul>

<img class=”wp-image-98585 size-full” title=”Cấu tạo tủ hấp giò bằng điện” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/cau-tao-tu-hap-gio-bang-dien.jpg” alt=”Cấu tạo tủ hấp giò bằng điện” width=”780″ height=”504″ /> <em>Cấu tạo tủ hấp giò bằng điện</em>

<p style=”text-align: justify;”>Tủ hấp giò chả hoạt động theo nguyên lý sử dụng hơi nước để hấp chín thực phẩm. Hệ thống thanh nhiệt (tủ điện) hoặc hệ thống buồng đốt (tủ gas) sẽ đun nóng nước ở khoang dưới. Khi nước sôi, hơi nước bốc lên các khay chứa thực phẩm bên trên, kết hợp với áp suất cao trong tủ để hấp chín giò chả. Trong quá trình tủ hoạt động, phao cấp nước sẽ tự động cấp nước vào và ngắt khi đủ nước, đảm bảo khoang luôn có đủ nước để gia nhiệt.</p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Nhờ nguyên lý hoạt động này mà tủ không chỉ hấp chín thực phẩm nhanh chóng mà còn giữ trọn vẹn được hương vị và các dưỡng chất trong món ăn. Tủ có nhiều ưu điểm và tiện ích nên ngày càng được sử dụng phổ biến.</span></p>

 

<h2 style=”text-align: justify;”><b>Lợi ích tuyệt vời của tủ hấp giò chả công nghiệp</b></h2>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>So với các dòng nồi hấp giò chả truyền thống thì tủ hấp giò chả ưu việt hơn hẳn. Với những lợi ích dưới đây, bạn chắc chắn sẽ muốn đầu tư ngay cho cơ sở mình một chiếc tủ hấp.</span></p>

 

<img class=”wp-image-79765 size-full” title=”Sử dụng tủ hấp giò chả mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/loi-ich-tu-hap-gio-cha.jpg” alt=”Sử dụng tủ hấp giò chả mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời” width=”780″ height=”433″ /> <em>Sử dụng tủ hấp giò chả mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời</em>

<h3 style=”text-align: justify;”><b>Đa dạng số khay, năng suất cao đáp ứng mọi nhu cầu</b></h3>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Tủ hấp giò chả NEWSUN được thiết kế với các mẫu 6-8-10-12-24 khay, tương ứng với mức năng suất hấp từ 36kg đến tối đa 144kg giò chả mỗi mẻ.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”>Do vậy, tủ có thể đáp ứng được mọi nhu cầu chế biến món ăn của các quán cơm, nhà hàng nhỏ vừa đến các nhà hàng, cơ sở làm giò chả, bếp ăn công nghiệp lớn hơn.</p>

 

<img class=”wp-image-79758 size-full” title=”Tủ hấp giò chả năng suất 36-144kg giò/mẻ” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/cac-loai-tu-hap-gio-cha-viet-nam.jpg” alt=”Tủ hấp giò chả năng suất 36-144kg giò/mẻ” width=”778″ height=”434″ /> <em>Tủ hấp giò chả năng suất 36-144kg giò/mẻ</em>

<h3 style=”text-align: justify;”><b>Hấp nhanh chóng, tiết kiệm thời gian</b></h3>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Bình thường để hấp một mẻ giò chả hoặc xúc xích sẽ mất ít nhất từ 1,5 tiếng trở lên. Nhưng với tủ hấp giò chả thì lại khác, kể cả bạn có hấp một mẻ 10kg hay 100kg thì cũng chỉ mất khoảng 50-60 phút, tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với trước đây dùng nồi hấp giò chả.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Trường hợp bạn dùng tủ để hấp bánh bao, bánh giò, thịt gà, thịt heo,… thì sẽ mất từ 10-80 phút tùy vào tính chất của mỗi loại thực phẩm.</span></p>

 

<img class=”wp-image-79768 size-full” title=”Thanh nhiệt công suất cao hấp chín thực phẩm nhanh chóng” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/thanh-nhiet-tu-hap-gio-cha-8-khay.jpg” alt=”Thanh nhiệt công suất cao hấp chín thực phẩm nhanh chóng” width=”780″ height=”433″ /> <em>Thanh nhiệt công suất cao hấp chín thực phẩm nhanh chóng</em>

<h3 style=”text-align: justify;”><b>Giò chả chín đều và giữ được nhiều dưỡng chất</b></h3>

<p style=”text-align: justify;”>Với nguyên lý làm chín bằng hơi nước kết hợp áp suất cao đối lưu nhiệt, món giò chả khi được hấp bằng tủ sẽ chín đều, thơm ngon và không bị mất dinh dưỡng như khi luộc. <span style=”font-weight: 400;”>Hơn nữa, phương pháp hấp bằng hơi nước sẽ không làm giò chả bị cháy hay bị ám mùi, đảm bảo giữ được mùi thơm nguyên bản.</span></p>

 

<h3 style=”text-align: justify;”><b>Vận hành đơn giản, tiết kiệm công sức</b></h3>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Tủ hấp giò bằng điện chỉ cần một người thao tác cài đặt là có thể tự hoạt động:</span></p>

 

<ul style=”text-align: justify;”>

  <li>Bắt đầu bằng việc kết nối tủ với nguồn điện, nguồn nước, cài đặt nhiệt độ và thời gian hấp.</li>

  <li>Theo dõi nhiệt độ bên trong thông qua đồng hồ báo nhiệt. Bộ phận phao cấp xả nước sẽ tự động bơm nước vào trong khoang, đảm bảo nước luôn đủ để gia nhiệt và sẽ tự ngắt khi mực nước đạt ngưỡng, quá trình đó lặp đi lặp lại.</li>

  <li>Sau khi sử dụng xong, bạn xả sạch nước thông qua van xả đáy và vệ sinh tủ.</li>

</ul>

<p style=”text-align: justify;”>Có thể thấy, thiết bị tủ hấp giò đã giúp người dùng tiết kiệm nhiều công sức hơn, không cần phải canh chừng nước hay nhiệt độ như khi dùng nồi hấp giò chả truyền thống và có thể làm chín số lượng lớn thực phẩm với chất lượng đồng đều, đúng như thời gian và nhiệt độ đã cài đặt.</p>

 

<img class=”wp-image-79762 size-full” title=”Hộp điều khiển thông minh giúp vận hành đơn giản hơn” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/hop-dieu-khien-tu-hap-gio-cha.jpg” alt=”Hộp điều khiển thông minh giúp vận hành đơn giản hơn” width=”780″ height=”433″ /> <em>Hộp điều khiển thông minh giúp vận hành đơn giản hơn</em>

<h3 style=”text-align: justify;”><b>An toàn vệ sinh và an toàn sử dụng</b></h3>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Tủ hấp giò chả sử dụng nhiên liệu điện hoặc gas không sinh khói bụi, giữ cho không gian nấu luôn sạch sẽ. Tủ được làm từ inox không gỉ nên đảm bảo vệ sinh thực phẩm rất tốt.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Thành tủ thiết kế 2 lớp inox và 1 lớp foam cách nhiệt nên không tỏa hơi nóng ra bên ngoài, đảm bảo an toàn cho người dùng khi đứng gần hoặc chạm tay vào tủ.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Bên cạnh đó, tủ còn được trang bị van xả áp tự động khi áp suất trong tủ tăng cao, không gây xì nổ, tay khóa 2 nấc chắc chắn để không phì hơi đột ngột khi mở cánh tủ,… </span></p>

 

<img class=”wp-image-79769 size-full” title=”Thành tủ 3 lớp cách nhiệt giúp sử dụng an toàn hơn” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/thanh-tu-3-lop-tu-hap-gio-cha-8-khay-dung-dien-viet-nam.jpg” alt=”Thành tủ 3 lớp cách nhiệt giúp sử dụng an toàn hơn” width=”780″ height=”433″ /> <em>Thành tủ 3 lớp cách nhiệt giúp sử dụng an toàn hơn</em>

<h3 style=”text-align: justify;”><b>Hấp đa năng nhiều loại thực phẩm</b></h3>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Ngoài hấp giò chả, tủ còn có thể dùng để nấu cơm, hấp xôi, hấp xúc xích, hải sản, thịt heo, thịt gà, rau củ,… Nếu hấp thịt bạn có thể sử dụng khay lỗ đi kèm tủ. Để hấp xúc xích bạn cũng có thể dùng khay lỗ hoặc tháo các khay ra, treo xúc xích vào khung để hấp được nhiều hơn.</span></p>

 

<img class=”wp-image-74377 size-full” title=”Tủ nấu hấp đa năng các loại thực phẩm” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/04/nau-hap-da-nang.jpg” alt=”Tủ nấu hấp đa năng các loại thực phẩm” width=”780″ height=”581″ /> <em>Tủ nấu hấp đa năng các loại thực phẩm</em>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Có thể thấy rằng, tủ hấp giò chả ra đời đã mang đến một phương pháp nấu hấp không chỉ năng suất mà còn tối ưu thời gian, công sức và chi phí cho người kinh doanh.</span></p>

 

<h2 style=”text-align: justify;”><strong>Những tiêu chí để chọn mua tủ hấp giò chả công nghiệp</strong></h2>

<ul style=”text-align: justify;”>

  <li><strong>Năng suất – Số khay</strong>: Dựa vào số khay chúng ta có thể tính toán được năng suất hấp giò. Ví dụ tủ 6 khay hấp tối đa 36kg giờ/mẻ, tủ 8 khay hấp tối đa 48kg giò/mẻ, tủ 10 khay hấp tối đa 60kg giò/mẻ, tủ 12 khay hấp tối đa 72kg giò/mẻ và tủ 24 khay hấp tối đa 144kg giò/mẻ. Từ đó, bạn cân đối với sản lượng làm giò chả mỗi ngày để lựa chọn tủ có số khay phù hợp.</li>

  <li><strong>Thời gian – Công suất</strong>: Để món ăn được thơm ngon nhất cần đảm bảo hấp đủ nhiệt và đủ thời gian, do đó bạn nên chọn tủ có công suất hợp lý với năng suất, không nên chọn công suất quá cao hay quá thấp.</li>

  <li><strong>Độ bền – Chất liệu</strong>: Tủ hấp giò chất liệu inox 304 có giá thành cao hơn tủ inox 201 và các loại inox khác nhưng độ bền cao hơn, không bị oxy hóa han gỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đầu tư một lần có thể sử dụng lâu dài.</li>

  <li><strong>Tiện lợi – Nhiên liệu sử dụng</strong>: Thông thường để hấp giò chả, người ta sẽ lựa chọn tủ điện và trang bị thêm hộp điều khiển thời gian và nhiệt độ. Tuy nhiên, nếu khu vực của bạn có nguồn điện không ổn định hay cần di chuyển nhiều thì có thể dùng tủ gas và kiểm soát nhiệt độ thông qua đồng hồ đo nhiệt.</li>

</ul>

<p style=”text-align: justify;”>Bên cạnh các tiêu chí để tìm được một chiếc tủ hấp giò chả phù hợp thì bạn cần lựa chọn một nhà cung cấp đáng tin cậy để đảm bảo về giá thành, các chế độ bảo hành, bảo trì về sau. Hãy lập một danh sác để dễ dàng chấm điểm dựa trên những tiêu chí mà bạn đang tìm kiếm nhé!</p>

 

<img class=”wp-image-98626 size-full” title=”Lựa chọn thiết bị tủ hấp giò chả phù hợp và nhà cung cấp uy tín” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/tu-hap-da-nang-24-khay-dien-nhan-vien.jpg” alt=”Lựa chọn thiết bị tủ hấp giò chả phù hợp và nhà cung cấp uy tín” width=”780″ height=”572″ /> <em>Lựa chọn thiết bị tủ hấp giò chả phù hợp và nhà cung cấp uy tín</em>

<h2 style=”text-align: justify;”><b>NEWSUN – Địa chỉ bán tủ nấu hấp giò chả uy tín, giá tốt</b></h2>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Nếu bạn đang muốn tìm mua một chiếc tủ hấp giò chả vừa chất lượng, giá thành lại tốt thì hãy tham khảo các mẫu tủ hấp mà NEWSUN<b> </b></span><span style=”font-weight: 400;”>đang cung cấp.</span></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Dòng tủ hấp giò chả đa năng của NEWSUN<b> </b></span><span style=”font-weight: 400;”>đã được Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 1, thuộc Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam</span><span style=”font-weight: 400;”> cấp giấy thử nghiệm mẫu và có kết quả phù hợp tiêu chuẩn.</span></p>

 

<img class=”wp-image-79763 size-full” title=”Kết quả thử nghiệm tủ hấp đa năng NEWSUN” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/ket-qua-thu-nghiem-tu-hap-gio-cha-newsun.jpg” alt=”Kết quả thử nghiệm tủ hấp đa năng NEWSUN” width=”780″ height=”545″ /> <em>Kết quả thử nghiệm tủ hấp đa năng NEWSUN</em>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Tủ hấp giò chả là hàng Việt Nam do NEWSUN trực tiếp </span><span style=”font-weight: 400;”>sản xuất và phân phối không qua bên thứ 3 nên chất lượng và giá thành luôn được đảm bảo tốt nhất, có nhiều ưu đãi đi kèm.</span></p>

 

<img class=”wp-image-66074 size-full” title=”Lợi ích khi mua hàng tại NEWSUN” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/04/loi-ich-mua-hang-newsun.jpg” alt=”Lợi ích khi mua hàng tại NEWSUN” width=”780″ height=”780″ /> <em>Lợi ích khi mua hàng tại NEWSUN</em>

 

<img class=”wp-image-72899 size-full” title=”Cam kết bán hàng tại NEWSUN” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/04/cam-ket-ban-hang-moi.jpg” alt=”Cam kết bán hàng tại NEWSUN” width=”780″ height=”780″ /> <em>Cam kết bán hàng tại NEWSUN</em>

<p style=”text-align: justify;”><img class=”aligncenter wp-image-79764 size-full” title=”Khách hàng sử dụng tủ hấp giò chả NEWSUN” src=”https://dienmaynewsun.com/wp-content/uploads/2023/05/khach-hang-su-dung-tu-hap-gio-cha-newsun.jpg” alt=”Khách hàng sử dụng tủ hấp giò chả NEWSUN” width=”780″ height=”780″ /></p>

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>Nếu bạn đang quan tâm đến thiết bị tủ hấp giò chả công nghiệp hay các thiết bị <a title=”máy làm giò chả” href=”https://dienmaynewsun.com/may-lam-gio-cha”><strong>máy làm giò chả</strong></a>, hãy gọi điện tới hotline NEWSUN</span><b> </b><span style=”font-weight: 400;”>hoặc ghé trực tiếp chi nhánh gần nhất để nhận tư vấn và trải nghiệm sản phẩm.</span></p>