Tháp chưng cất rượu
Bộ lọc

nhiên liệu

loại tháp chưng cất rượu